59
   Wednesday
   58 / 48
   Thursday
   65 / 47
   Friday
   67 / 39