76
   Wednesday
   90 / 72
   Thursday
   88 / 68
   Friday
   89 / 68

   Video Stream: Sunday Sports Extra for Nov 18, 2012