84
   Wednesday
   90 / 72
   Thursday
   88 / 68
   Friday
   90 / 68

   Friday Night Frenzy Scores

   fridaynightfrenzy1
   fridaynightfrenzy1