72
   Wednesday
   81 / 65
   Thursday
   82 / 67
   Friday
   82 / 70