81
   Wednesday
   92 / 75
   Thursday
   87 / 72
   Friday
   89 / 71