70
   Wednesday
   82 / 65
   Thursday
   84 / 67
   Friday
   84 / 70